Невробластом: Или нещо друго? Диференциална диагноза

Инфекциозни и паразитни болести (A00-B99).

  • Инфекции, неуточнени

Новообразувания - туморни заболявания (C00-D48).

  • Новообразувания, неуточнени