Миокарден инфаркт (сърдечен удар): терапия с микроелементи

В рамките на лекарството с микроелементи (жизненоважни вещества) се използват следните жизненоважни вещества (микроелементи) за предотвратяване на миокарден инфаркт (инфаркт):

В контекста на лекарството с микроелементи (жизненоважни вещества), следните жизненоважни вещества (микроелементи) се използват за поддържаща терапия на миокарден инфаркт:

A сърце атаката може допълнително да бъде свързана с дефицит на селен.

Горните препоръки от жизненоважно вещество са създадени с помощта на медицински експерти. Всички твърдения са подкрепени от научни изследвания с високи нива на доказателства. За a са използвани само клинични проучвания с най-висока степен на доказателства (степен 1a / 1b и 2a / 2b) притежава препоръка, поради тяхната висока значимост. Тези данни се актуализират на определени интервали.

* Жизненоважни вещества включват витамини, полезни изкопаеми, микроелементи, жизненоважни аминокиселини, жизненоважни мастни киселиниИ др