Миелодиспластичен синдром: Профилактика

За да се предотврати миелодиспластичен синдром (MDS), трябва да се обърне внимание на намаляването на индивидуалното рискови фактори.

Излагане на околната среда - Интоксикации (отравяния).

  • Дългосрочно излагане (10-20 години) на токсични (отровни) вещества като бензоли и също така на някои разтворители - особено засегнати са обслужващите служители на бензиностанции, бояджии и лакиращи машини, както и служителите на летищата (керосин).