Миелодиспластичен синдром: диагностични тестове

задължителен диагностика на медицински изделия.

  • Ултрасонография на корема (ултразвук изследване на коремни органи) - искане за наличие на спленомегалия (спленомегалия) и хепатомегалия (черен дроб разширяване).