Мускулни потрепвания (фасцикулации): Тест и диагностика

Лабораторни параметри от 2-ри ред - в зависимост от резултатите от историята, физическо изследване, и задължителни лабораторни параметри - за диференциално диагностично изясняване.

* Wg. Тетания (нервно-мускулна свръхвъзбудимост с болезнени мускулни спазми): рядко хипокалциемия (калций дефицит) с кръв Са <2.25 mmol / l = <9 mg / dl = <4.5 mval / l, обикновено нормокалциемични форми на тетания присъстват.

Допълнителни бележки:

  • При наличие на спазми и спазми на мускулатурата: вижте по-долу „Спазми и спазми на мускулатурата / лабораторна диагностика“
  • В присъствието на треперене (тремор): вижте по-долу „Тремор /Лабораторна диагностика"