Молибден: Симптоми на дефицит

Дефицит на молибден никога не е наблюдаван при здрави индивиди. Единственият документиран случай на дефицит на молибден е при пациент с болест на Крон които са получавали продължително интравенозно хранене без добавяне на молибден. Той се разви тахикардия (учестен пулс), бързо плитко дишане, главоболие, стана нощна сляпа и в крайна сметка влезе в кома. Освен това, неговата кръв показа ниско пикочна киселина нива. Тези симптоми и кръв промените изчезнаха, когато инфузията на аминокиселини е прекратено, което може да означава, че молибденът играе важна роля в метаболизма на аминокиселините.

Приемът на 160 микрограма молибден на ден премахва тази непоносимост към аминокиселини.