Митотан

Продукти

Митотанът се предлага на пазара под формата на таблетки (Lysodren). Той беше одобрен в много страни през 2010 г.

Структура и свойства

Митотан или 1-хлоро-2- (2,2-дихлоро-1- (4-хлорофенил) етил) бензен (С14H10Cl4Mr = 320.041 g / mol) е производно на инсектицид.

Вещи

Митотанът (ATC L01XX23) има цитотоксичен ефект върху надбъбречните жлези и може също да причини инхибиране на надбъбречната жлеза без разрушаване на клетките. Точния механизъм на действие не е известно.

Показания

Симптоматично лечение на напреднал (невъзстановим, метастатичен или рецидивиращ) адренокортикален карцином.