Среден мозък (мезенцефалон): анатомия и функция

Какво представлява средният мозък?

Междинният мозък (mesencephalon) е част от мозъчния ствол в мозъка. Освен всичко друго, той отговаря за контрола на координацията. Освен това играе важна роля за слуха и зрението, но и за усещането за болка.

Междинният мозък се състои от различни части: Към гърба (дорзално) лежи покривът на средния мозък (tectum mesencephali) с четворната плоча на могилата (lamina tecti или quadrigemina). В средата (към корема = вентрално) е tegmentum mesencephali (качулка). Отпред има две издатини, черепната crura cerebri, между които има ямка (fossa interpeduncularis), в която преминава 3-тият черепномозъчен нерв.

Покрив на средния мозък с тетраподна плоча.

Тетраподната плоча е разделена на четири могили чрез надлъжна и напречна бразда (две горни: горни коликули и две долни: долни коликули). Между горните два хълма се намира епифизната жлеза (corpus pineale) на диенцефалона.

От всяка от четирите могили има връв, която се влива в диенцефалона. Горната нишка се изтегля отчасти в зрителния хълм, отчасти в зрителния път (tractus opticus). Връв от задната могила, първичен слухов център, носи влакна от централния слухов път. Между долните две могили има ивица от бяло вещество, отстрани на която излиза 4-ти черепномозъчен нерв (трохлеарен нерв).

Покрив на средния мозък

Церебрални дръжки

Мозъчните дръжки на предната повърхност на основата на средния мозък са пробити от съдове и тук излиза друг черепномозъчен нерв, окуломоторният нерв (3-ти черепномозъчен нерв).

Средният мозък се пресича от aquaeductus mesencephali, тънката, подобна на канал връзка между III-ти и IV-ти мозъчни вентрикули (вентрикули). Мозъчен вентрикул (вентрикул).

Каква е функцията на средния мозък?

Междинният мозък е част от екстрапирамидната система, където се осъществява контролът на движението. Например мезенцефалонът е отговорен за контролирането на почти всички очни мускули – например отваряне и затваряне на клепачите – чрез 3-тия черепномозъчен нерв (околомоторния нерв).

Ядрото на 5-ия черепномозъчен нерв (тригеминален нерв) се намира в средния мозък. Отговаря за чувствителността на дъвкателните мускули, темпорамандибуларната става и външните очни мускули.

Връвта, която тегли от четворната пластина на средния мозък в оптичния тракт, носи пътя за зеничния рефлекс.

Nucleus ruber се вмъква в гръбначния мозък и влияе на мускулния тонус. Сигналите за движение се предават в substantia nigra. Чрез средния мозък стимулите, идващи от гръбначния мозък и през диенцефалона, се предават към главния мозък. В обратна посока, стимулите от главния мозък се предават на нервните клетки в гръбначния мозък, които отговарят за двигателната функция.

Къде се намира междинният мозък?

Средният мозък е разположен между моста (pons) и диенцефалона. Той заобикаля aquaeductus mesencephali.

Какви проблеми може да причини средният мозък?

При увреждане на средния мозък (например от тумор) има нарушения в движението, походката и концентрацията. Нарушенията в движенията на очите и зениците също могат да са показателни за тумор в мезенцефалона.

Болестта на Паркинсон се характеризира с разрушаване на клетките в substantia nigra. Невротрансмитерът допамин, който е необходим за предаване на стимули, липсва. Резултатът е дисфункция и нарушения в двигателната функция.

Промените в substantia nigra на междинния мозък също са отговорни за разстройство с дефицит на вниманието (ADD) и разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD).

Когато средният мозък е увреден, засегнатите индивиди са замаяни и имат забавена реакция на външни стимули.