Фрактура на метатарзалната кост - Упражнение 2

Активно хващане / разпространение: В това упражнение движението е до метатарзуса. Следователно тази област вече не се поддържа от собствената ръка. Например хванете писалка или сгънете кърпа с пръсти.

Можете също така да се издърпате напред с пръсти в седнало положение и да се отблъснете отново. Петата е в постоянен контакт със земята. Продължете със следващото упражнение.