Загуба на памет (Амнезия): Диагностични тестове

По избор диагностика на медицински изделия - в зависимост от резултатите от историята, физическо изследване, лабораторна диагностика, и задължително диагностика на медицински изделия - За диференциална диагноза.

  • Компютърна томографиямагнитно резонансно изображение на череп (черепна CT или. cCT / черепна MRI или cMRI) - за по-нататъшна диагностика [cMRI в преходно глобално амнезия: 80% от случаите показват обратими точковидни DWI лезии с ADC корелат (ADC означава явен дифузионен коефициент) в морско конче; най-често откриваеми 48 (12-72) часа след появата на симптомите].
  • Енцефалограма (ЕЕГ; запис на електрическа активност на мозък) - да се изключи епилепсия.