Мембранопролиферативен гломерулонефрит: Или нещо друго? Диференциална диагноза

Кръв, хемопоетични органи-имунната система (D50-D90).

Пикочно-полова система (бъбреци, пикочни пътища - репродуктивни органи) (N00-N99).

  • Други форми на гломерулонефрит
  • Доброкачествена фамилна хематурия (синоним: нефропатия на тънка базална мембрана) - изолирана, фамилна персистираща гломерулна хематурия (кръв в урината) и минимална протеинурия (отделяне на протеин в урината) с нормална бъбречна функция.