Мембранопролиферативен гломерулонефрит: лекарствена терапия

Терапевтична цел

Предотвратява влошаване на бъбречната функция.

Препоръки за терапия