Мембранопролиферативен гломерулонефрит: диагностични тестове

задължителен диагностика на медицински изделия.

  • Бъбречна сонография (ехография на бъбреците).
  • Бъбрек биопсия (вземане на проби от тъкан от бъбрек) - за окончателна диагноза, планиране на лечението, оценка на прогнозата.