Диагностика на медицински изделия

Диагностиката на медицинските изделия се използва за диагностициране и стадиране на заболявания, наблюдение на тяхното протичане и притежава, и откриване на заболявания на ранен етап (вторична профилактика).

По този начин патологичните промени могат да бъдат открити и лекувани навреме.