Манган: Симптоми на дефицит

Признаци на манган дефицит, наблюдаван при експериментални животни - включва забавен или забавен растеж, лоша сексуална или репродуктивна функция, аномалии на костния скелет, нарушен гликоза толерантност и нарушен липиден метаболизъм.

Към днешна дата не са наблюдавани симптоми на дефицит при хора, които биха могли да бъдат ясно отнесени към a манган дефицит.
За Федерална република Германия няма данни за неадекватно състояние на доставките на манган, т.е. състоянията на дефицит на манган не са станали известни сред германското население. [1]

Не се очаква дефицит на манган при хората поради повсеместното му появяване.

Литература

  1. Bundesinstitut für RisikobewertungVerwendung von Mineralstoffen in Lebensmitteln Toxikologische und ernährungsphysiologische AspekteA. Domke, R. Großklaus, B. Niemann, H. Przyrembel, K. Richter, E. Schmidt, A. Weißenborn, B. Wörner, R. Ziegenhagen (eds.), Ch. 16, стр. 293-299, BfR-Wissenschaft 04/2004, Берлин (2004).
  2. Biesalski, HK; Köhrle, J .; Schümann, K., ch. 33, страници 233-234,
    В: Витамини, микроелементи намлява полезни изкопаеми.
    Georg Thieme Verlag; Щутгарт / Ню Йорк 2002.