Lymphogranuloma Venereum: лекарствена терапия

Терапевтични цели

  • Елиминация на патогените (серотипове L1-L3 на бактериалния вид Chlamydia трахоматис).
  • Избягване на усложнения

Препоръки за терапия

  • Антибиоза (антибиотик притежава; агенти от първа линия в първичния и вторичния стадий на заболяването: доксициклин; азитромицин, В бременност: еритромицин).
  • Продължителност на терапията
    • Първичен и във вторичен етап: поне 3 седмици.
    • Третичен етап: адаптирано към случая антибиотично лечение в продължение на месеци.