Диагностика на лаймска болест

Лабораторни параметри от 1-ви ред - задължителни лабораторни изследвания.

  • Откриване на Borrelia IgM и IgG (антитела) В кръв, имуноблот, ако е необходимо; откриването може да се извърши и с проба от цереброспинална течност (CSF), ако са налице неврологични симптоми или съвместни точки, ако артрит (възпаление на ставите) е налице. IgM антитела до Borrelia може да се открие около две до четири седмици след появата на мигриращ еритем и IgG антитела след около четири до осем седмици. IgM отговорът обикновено отслабва в рамките на няколко месеца, но при някои пациенти той продължава или се появява отново след временна регресия.
  • PCR на Borrelia от кърлежа.