Липопротеин (а) Повишаване (хиперлипопротеинемия): Изследване

Изчерпателният клиничен преглед е основата за избор на допълнителни диагностични стъпки:

 • Общ физически преглед - включително кръвно налягане, пулс, телесно тегло, височина; по-нататък:
  • Инспекция (гледане).
   • Кожа, лигавици и склери (бяла част на окото).
  • Аускултация (слушане) на сърце.
  • Палпация (палпация) на корема (корем) (нежност?, Почукваща болка?, Болка при кашлица ?, отбранително напрежение?, Херниални отвори?
 • Преглед на здравето

Квадратните скоби [] показват възможни патологични (патологични) физически находки.