Лихен Склерос: Диагностични тестове

Диагностика на медицински изделия обикновено не се изискват.

Диагностика на медицински изделия обикновено не се изискват.

По избор диагностика на медицински изделия - в зависимост от резултатите от историята, физическо изследване, лабораторна диагностика, и задължителна диагностика на медицинско изделие - за диференциално диагностично изясняване.

  • Урофлоуметрия (измерване на потока на урината) - измерване на потока на урината през мехур изпразване за обективно определяне на нарушения на изпразването на пикочния мехур при съмнение за стеноза на метуса (стесняване на изхода на уретрата).