Винаги ли е безопасно яденето на миди?

Традиционната препоръка мидите да се консумират само след месеци с буквата „R“ има традиционен произход. В нашите географски ширини мидите са в сезон от септември до април и се предлагат предимно от немски и холандски реколти. Отравянето с миди се случва само в горещите месеци (без буквата „R“), защото водораслите цъфтят през тези месеци и произвеждат токсини по време на цъфтежа.

Токсини в водораслите

Чрез процесите на филтриране мидите абсорбират водорасловите токсини с вода. По този начин токсините могат да се натрупват в опасни концентрации в ракообразните. Този процес се нарича „отравяне с черупчести мекотели“ и намира отражение в популярната мъдрост. Освен това в миналото преобладаваха по-лоши условия за съхранение и транспорт, които бяха по-склонни олово до разваляне. Поради това беше логично да се избягват миди през горещите месеци.

Целогодишен контрол

Днес всеобхватното законодателство на ЕС гарантира, че през цялата година и двете крайбрежни зони за разсадници се контролират по отношение на водорасли и бактериии всички крайбрежни зони, свързани с прибирането на миди, се контролират чрез система за ранно предупреждение за токсини от водорасли.

В центровете за пречистване и опаковане мидите се пускат за консумация едва след като са проверени за безопасност. Това до голяма степен елиминира възможността на потребителите да здраве подложени на неблагоприятно въздействие от водорасли токсини и вредни бактерии.

Основна информация

В миналото правилото „R“ е имало смисъл, тъй като токсините от водорасли цъфтят, което често олово до отравяне с черупчести мекотели, бяха основен проблем. Това природно явление се проявява само през летните месеци, тъй като цъфтежът на водорасли и свързаното с него образуване на токсини не се случват през зимата.

Мидите, чрез своята филтрираща активност - синя мида филтрира до 2 литра вода на час - абсорбирайте силно токсичните водораслови токсини от бронираните бичкови водорасли с водата. Това може да доведе до опасни концентрации на токсини в мидата, което я прави неподходяща за консумация.

Днес рискът от отравяне на ракообразни от токсини от водорасли или бактериално разваляне е много нисък през топлия сезон. Събраните миди се съхраняват в специални морска вода участъци на брега, наречени мокри складове, докато не бъдат транспортирани. Тук се извършва естествено пречистване, тъй като мидите отделят пясък и други примеси. В допълнение, модерен разпределение методите позволяват затворен студ верига. И все пак мидите са нетрайна храна и потребителите трябва да са наясно с няколко неща, когато ги купуват и приготвят у дома.

Съвети за потребителите

  • Въздържайте се от ядене през лятото (юни, юли, август), ако е необходимо, тъй като мидите се хвърлят на хайвера през този период и техните вкус може да бъде засегната.
  • Прясно закупените миди се съхраняват в хладилник и се консумират не по-късно от следващия ден.
  • За приготвяне използвайте само затворени миди и консумирайте само отворените миди след това готвене.