Раздразнителен пикочен мехур (уретрален синдром): Терапия

Общи мерки

  • Избягване на психосоциален стрес:
    • Тормозът
    • Психични конфликти
    • Стрес

Психотерапия

Допълнителни методи на лечение