Раздразнителен пикочен мехур (уретрален синдром): Причини

Патогенеза (развитие на заболяването)

Уретрален синдром (раздразнителен мехур) вероятно включва смущения в автономната нервната система. Свързаните симптоми са една от възможните прояви на хронична тазова болка синдром (CPPS).

Дисинергия на детрузор-сфинктер (DSD; мехур дискусия, характеризираща се с нарушено взаимодействие на анатомичните структури, участващи в изпразването на пикочния мехур).

Освен това възпалителните клетъчни инфилтрати се откриват с висок процент при биопсии (вземане на проби от тъкани) от тригонала мехур лигавицата (триъгълник на пикочния мехур).

раздразнителен пикочен мехур (синоним: свръхактивен сух пикочен мехур (OAB сух; свръхактивен сух пикочен мехур) също може да бъде следствие от дисбиоза на урината: едно проучване демонстрира постоянни и възпроизводими съществени разлики в микробното натоварване между пациентите с OAB и контролите.

Етиология (причини)

Няма причинно-следствени фактори за раздразнителен пикочен мехур познати.