Желязни хелатори

Вещи

Ютия и дъска хелаторите образуват комплекси с железни йони и ги доставят като екскреция като комплекс.

Показания

  • Хронично претоварване с желязо
  • TT хронично претоварване с алуминий
  • Остро отравяне с желязо
  • Хемосидероза (желязо отлагане под формата на хемосидерин).

Агенти

  • Дефероксамин (десферал)
  • Деферипрон (Ferriprox)
  • Деферазирокс (Exjade)