Интензивно отделение

Отделението за интензивно лечение е специално проектирано да предоставя медицински грижи и грижи за пациенти, чието медицинско състояние е или може да стане животозастрашаващо. Те включват жертви на злополука със сериозни наранявания, пациенти, които наскоро са претърпели операция и пациенти с остри заболявания като инсулт, сепсис, белодробна емболия или с органна недостатъчност. Лекарите, които се грижат за пациенти в интензивно отделение, имат допълнително обучение по медицина в интензивни грижи.

Интензивно наблюдение

Интензивна терапия

Отделението за интензивно лечение е оборудвано със специални терапевтични устройства, които често са необходими за критично болни пациенти. Те включват вентилатори, сърце-бял дроб машини, тръби за хранене, електронно контролирани помпи за спринцовки за прилагане на лекарства и болкоуспокояващи и оборудване за реанимация.

Интензивни грижи

Грижата за интензивните пациенти е особено трудоемка и отнема много време. В критични моменти медицинският персонал трябва да може да реагира бързо и компетентно. Физически, интензивните пациенти също се нуждаят от специални грижи – трябва да бъдат измити и прелегнати, трябва да им се говори и да им се обръща внимание. За да отговори на тези изисквания, медицинският персонал в отделението за интензивно лечение е специално обучен за наблюдение и грижа за пациентите в интензивно лечение.