Имунотерапия за рак: метод, ползи, рискове

Какво е имунотерапия?

Имунотерапията срещу рак включва различни процедури и активни вещества, които помагат да се насочи собствената имунна система на организма срещу рака. Следователно имуноонкологията представлява четвърти стълб на терапията на рака – наред с хирургията, лъчетерапията и химиотерапията.

Не е подходящ за всички пациенти

Имунотерапията за рак обикновено се използва само когато конвенционалното лечение е неуспешно. Доколко е успешно зависи от много фактори. Един от тях е видът рак. Два примера:

При метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб имунотерапията удължава живота на пациентите средно с няколко месеца. В случай на напреднал злокачествен меланом, пациентите, които иначе биха имали голяма вероятност да умрат бързо, могат дори да спечелят няколко години.

Имунотерапия: клетъчно биологичен фон

Обикновено болните и остарели телесни клетки умират сами. Лекарите наричат ​​тази програмирана клетъчна смърт „апоптоза“. Раковите клетки са различни. Те продължават да се делят и заместват здравата тъкан.

Като част от имунотерапията, белите кръвни клетки (левкоцитите) се стимулират да направят раковите клетки безвредни: Т клетките и естествените клетки убийци – два представителя на подгрупата на лимфоцитите – се предполага, че се борят с рака по същия начин, както нахлуващите патогени.

Раковите клетки подвеждат имунната система

Въпреки че други ракови клетки се разпознават от имунните клетки, те манипулират или отслабват имунната система – например чрез представяне на инхибиторни сигнални молекули на тяхната повърхност към Т-клетките, така че те повече да не атакуват.

Имунотерапия – баланс между активиране и умереност

Следователно раковите клетки използват много различни регулаторни механизми, за да подмамят имунната система. Учените обобщават различните стратегии под термина „механизми за имунно бягство“. Съответно има и различни подходи в имунотерапията, за да направят раковите клетки все пак уязвими:

Имунотерапия с цитокини

Например, активността на имунната система може да се засили с помощта на интерлевкин-2. Интерферонът от своя страна забавя растежа и деленето на клетките – включително раковите клетки.

Недостатък: В сравнение с по-новите методи на имунотерапия, цитокините нямат целенасочен ефект. Те са успешни само при няколко вида тумори.

Имунотерапия с моноклонални антитела

Антителата са Y-образни протеинови молекули, които се прикрепят точно към специфичните антигени на клетката. Те маркират болни клетки и патогени (като бактерии) за имунните клетки, така че те да могат да ги елиминират. Точно подходящи антитела могат да бъдат произведени и изкуствено.

От друга страна, моноклоналните антитела се използват и като имуно-онкологични терапевтици: ако се прикрепят към туморна клетка, това е сигнал за имунната система да я атакува. Моноклоналните антитела могат също да се използват за изпращане на целеви цитотоксини или радиоактивни вещества към раковите клетки, което ги кара да умрат.

Има и друго възможно приложение: моноклоналните антитела действат като имунотерапия чрез инхибиране на определени сигнални пътища, които са важни за растежа на тумора. Има и имунотерапевтични антитела, които предотвратяват образуването на кръвоносни съдове, които захранват тумора.

Недостатък: Имунотерапията, използваща моноклонални антитела, работи само с тумори, които имат много специфични повърхностни характеристики, които не се срещат или почти никога не се срещат в здрави клетки. Дори ако туморът е лошо кръвоносен или е много голям, лечението има слаб ефект, тъй като не достигат достатъчно антитела до целта.

Имунотерапия с терапевтични противоракови ваксини

Провеждат се изследвания върху туморни ваксини, например, които са предназначени да накарат имунната система да осъзнае специфични туморни антигени. Например, туморни антигени могат да се произвеждат в големи количества в лабораторията и след това да се инжектират на пациенти като „ваксина срещу рак“ – с надеждата, че тяхната имунна система след това ще разпознае и атакува тези антигени върху съществуващите туморни клетки.

Терапията с дендритни клетки включва извличане на дендритни клетки от тялото и оборудването им в лабораторията с антигени, които са характерни за специфични ракови клетки и не се срещат иначе в тялото. След това тези „въоръжени“ имунни клетки могат да бъдат приложени на пациента, за да се ускори борбата на имунната система срещу рака – или поне така е идеята.

В подготовка за CAR T-клетъчна терапия пациентите получават лека химиотерапия. Това не само елиминира някои от раковите клетки, но и Т-клетките. Това повишава ефективността на последващата CAR-T клетъчна терапия.

Недостатък: Досега успехът е умерен. Все още не са одобрени туморни ваксини за лечение на рак; някои кандидати обаче се използват поне в клинични изпитвания. Терапията с дендритни клетки също все още не е стандарт при лечението на рак. Много сложната и скъпа CAR-T клетъчна терапия в момента е възможна само за избрани пациенти с определени форми на рак.

Имунотерапия с инхибитори на имунната контролна точка

Някои тумори могат да активират тези имунни контролни точки, т.е. да задействат тяхната спирачна функция: те носят молекули на повърхността си, които отговарят на определени Т-клетъчни рецептори, които функционират като бутони за изключване. При контакт Т-клетката се инактивира и не действа срещу раковата клетка.

Инхибиторите на имунните контролни точки могат да се използват за противодействие на това – те отново освобождават „спирачките“, като заемат критичните повърхностни молекули на раковите клетки. Това означава, че те вече не могат да управляват бутоните за изключване на Т-клетките. В резултат на това Т-клетките могат да предприемат действия срещу тях.

Кога се провежда имунотерапия?

В момента има подходящи имуноонкологични лекарства само за някои форми на рак. Някои от тях се прилагат само в рамките на проучвания. Разработените досега активни вещества за имунотерапия на рак и техните области на приложение включват

Моноклонални антитела – тази форма на имунотерапия може да се има предвид за следните форми на рак, например:

 • рак на гърдата
 • рак на дебелото черво
 • Неходжкинов лимфом (NHL)
 • Недребноклетъчен рак на белия дроб (форма на рак на белия дроб)
 • Рак на бъбреците
 • Левкемия („рак на кръвта“)
 • Множествен миелом (плазмоцитом)

Инхибитори на контролните точки – налични са за лечение на следните туморни форми, между другото:

 • Злокачествен меланом (черен рак на кожата)
 • Бъбречноклетъчен рак (бъбречноклетъчен карцином)

Цитокини – областите на приложение включват

 • Рак на кожата
 • левкемия
 • рак на бъбречните клетки

CAR-T клетъчната терапия може да се използва в някои случаи на неходжкинов лимфом и левкемия.

Какво правите с имунотерапията?

Какви са рисковете от имунотерапията?

Борбата с рака по нежен начин досега едва ли е била възможна. Следователно имунотерапията може да има и странични ефекти. Те обаче са различни от страничните ефекти, причинени от химиотерапията. Например пациентите обикновено не губят косата си.

Употребата на цитокини като интерферон може да причини грипоподобни симптоми като треска, умора, загуба на апетит и повръщане. Интерферонът има ефект и върху нервната система. В отделни случаи може да причини депресия и объркване по този път.

Какво трябва да знам след имунотерапия?

Дори ако имунотерапиите са специално насочени срещу раковите клетки, те могат да бъдат свързани със значителни странични ефекти. Поради тази причина имунотерапията срещу рак винаги трябва да се провежда в специализирани центрове. Ако получите някакви симптоми след това, винаги ги обсъждайте с Вашия лекар. Особено ако имунната система е активирана твърде силно, важно е бързо да се възстанови балансът по време на имунотерапията.