Имунодефицит: Диагностични тестове

задължителен диагностика на медицински изделия.

По избор диагностика на медицински изделия - в зависимост от резултатите от историята, физическо изследване и задължителни лабораторни параметри - за диференциално диагностично изясняване.

  • Анализ на електрически импеданс (измерване на телесни отделения / състав на тялото) - за определяне на телесните мазнини, извънклетъчно тяло маса (кръв и тъканна течност), телесна клетка маса (мускулна и органна маса) и цялото тяло вода включително и индекс на телесната маса (ИТМ, индекс на телесна маса) и съотношение между талията и ханша (THV).
  • Компютърна томография (CT) на корема (CT на корема) - при съмнение за патологични (патологични) промени в коремните органи.
  • Ядрено-магнитен резонанс (абдоминална ЯМР) - при съмнение за патологични (патологични) промени в коремните органи.