Хипотиреоидизъм (хипопаратиреоидизъм): Тест и диагностика

Лабораторни параметри от 1-ви ред - задължителни лабораторни изследвания.

 • Паратиреоиден хормон (PTH непокътнат) [↓]
 • Електролити
  • Калций [в серума ↓; в урината ↓]
  • Магнезий [в серума ↓]
  • Фосфат [в серум ↑; в урината ↓]
 • CAMP (цикличен аденозин монофосфат) [в урината ↓]

Допълнителни бележки

 • Първичната хипопаратиреоидизъм се счита за много вероятна, когато хипокалциемия (калций дефицит) и хиперфосфатемия (фосфат излишък) са демонстрирани с нормално креатинин (метаболитът се екскретира с урината (урина)) и е нормален албумин нива (изключване на синдрома на маласимилация / нарушено използване на хранителни вещества поради намалено разграждане и / или абсорбция). В крайна сметка, намален паратиреоиден хормон ниво потвърждава диагнозата.
 • При съмнение за псевдохипопаратиреоидизъм се препоръчва тестът на Ellsworth-Howard: след администрация на PTH, има увеличение на фосфат в урината на здрав човек до повече от два пъти първоначалната стойност. Ако има псевдохипопаратиреоидизъм, увеличението е по-малко.
 • Автоимунната полиендокринопатия тип I или APECED синдром (автоимунна полиендокринопатия - кандидоза - ектодермална дистрофия) е генетично заболяване, което се проявява в детство или ранна юношеска възраст с комбинация от хронична мукокутанна кандидоза, хипопаратиреоидизъм и автоимунна надбъбречна недостатъчност (надбъбречна слабост) (вж. u. www.orha.net); начин на наследяване: автозомно-рецесивен; възраст на проява: детство.