Хипертиреоидизъм (свръхактивна щитовидна жлеза): преглед

Изчерпателният клиничен преглед е основата за избор на допълнителни диагностични стъпки:

Квадратните скоби [] показват възможни патологични (патологични) физически находки.