Хипертония по време на бременност: Профилактика

За предотвратяване на хипертония бременност заболявания (хипертония при бременност), трябва да се обърне внимание на намаляването на индивидуалното рискови фактори.

Поведенчески рискови фактори

  • Диета
    • Недостиг на микроелементи (жизненоважни вещества) - вж. Профилактика с микроелементи.
  • Наднорменото тегло (ИТМ ≥ 25; затлъстяване) - със затлъстяване от ИТМ от 35 четирикратно риска.

Замърсяване на околната среда - интоксикации (отравяния).

  • Замърсители на въздуха: прахови частици (PM2.5) и азот оксиди.

Превантивни фактори (защитни фактори)

Забележка: Нестероидни противовъзпалителни средства наркотици (НСПВС) могат да увредят бъбрек функция при фетусите. Това може олово да се амниотична течност дефицит.Между 20-та и 30-та седмица на бременност- НСПВС трябва да се използва само в изключителни случаи. След 30-та седмица вече има противопоказание. Ниско-доза (81 mg) ацетилсалицилова киселина бе изключен от предупреждението.

Забележете. Всяка еклампсия удвоява риска от последваща апоплексия (удар).