Упражнение за свръхекстензия при гръдни гръбначни заболявания

преразтягане лъжа: Отидете в легнало положение. Погледът ви е насочен постоянно надолу, а пръстите на краката поддържат контакт с пода. Дръжте двете ръце във въздуха със свити лакти, успоредни на пода.

Сега издърпайте лактите към горната част на тялото и изправете горната част на тялото. Краката остават на пода и погледът все още е насочен към пода. Задръжте позицията за кратко и се върнете в изходна позиция.

Изпълнете 2 серии по 15 повторения всеки. Обратно към статията.