Преустройство на жилище – Антре

Адаптирането на жилище често започва пред къщата. Ако е възможно, трябва да смените стъпалата към входната врата с рампа. Това е лесно за ставите и апартаментът също е лесно достъпен за хора с инвалидни колички или колички.

– Безопасност: При извънредни ситуации е важно номерът на къщата и табелата с името да са ясно четливи, така че дори непознат да може бързо да повика помощ. За ваша безопасност инсталирайте домофонна система и я направете достатъчно силна.

Overview
” Баня и душ ” Кухня " хол
” спалня

Информация за автора и източника