Болест на Ходжкин: Или нещо друго? Диференциална диагноза

Кръв, кръвотворни органи-имунната система (D50-D90).

Инфекциозни и паразитни болести (A00-B99).

Новообразувания - туморни заболявания (C00-D48)

  • не-Лимфом на Ходжкин (NHL) - този общ термин включва всички злокачествени (злокачествени) заболявания на лимфната система (злокачествени лимфоми), различни от Болест на Ходжкин.
  • Бронхиален карцином (бял дроб рак).
  • Стомашно-чревни тумори, неуточнени