Hip TEP | Упражнения за удар на тазобедрената става

Хип TEP

TEP на тазобедрената става е пълна ендопротеза на тазобедрена става. Тази хирургична процедура се извършва, например, в случай на тазобедрена става артроза когато ставата хрущял е много износен и симптомите вече не могат да бъдат облекчени чрез консервативна терапия без хирургическа намеса.Тепът на тазобедрената става се състои от ацетабуларна чаша и стъбло, върху което се опира топка, за да замести бедрената кост глава. Стъблото е фиксирано във бедрената кост и може да бъде циментирано или нецементирано.

Цементираните протези имат недостатъка, че са трудни за подмяна и следователно е по-вероятно да бъдат използвани при възрастни хора. Обикновено хип TEP трае между 15 и 20 години, преди да се наложи да бъде заменен. След операция за TEP на тазобедрената става, която се извършва като стационарен пациент, следва болничен престой от обикновено 4-6 дни.

Впоследствие пациентът има възможност за стационарна или амбулаторна рехабилитация. Там мускулите трябва да бъдат тренирани отново, болка трябва да се облекчи и да се практикуват ежедневни движения и дейности.