Физиотерапия на тазобедрената става - Упражнение 3

"Разтягане в легнало положение ”. Докато лежите, поставете засегнатия крак над издигнатия крак. Сега дръпнете с двете ръце под коляно съединение - крак към сандък.

Това ще създаде придърпване на външния глутеален мускул, който задържате 10 секунди. Направете общо 3 подавания. Продължете със следващото упражнение.