Физиотерапия на тазобедрената става - Упражнение 2

Разтягане докато седите: Докато седите, поставете засегнатите крак над другия. Внимателно натиснете коляното към пода, като се наведете леко напред. След това ще издърпате външните задни части.

Задръжте разтягането за 10 кожи и повторете упражнението два пъти. Продължете със следващото упражнение.