Упражнение за бедро 5

Спокойно куче: От четириногата позиция разнесете засегнатото крак под ъгъл от 90 ° спрямо височината на гърба. Целият гръб образува права линия. Повторете разстилането 15 пъти с 3 преминавания. Продължете със следващото упражнение.