Чернодробна енцефалопатия: хирургична терапия

Черен дроб трансплантация (LTX) е посочен за терминал чернодробна недостатъчност (черен дроб неуспех) или когато консервативните мерки не успяват да доведат до подобрение.