Чернодробна енцефалопатия: диагностични тестове

задължителен диагностика на медицински изделия.

  • Ултрасонография на корема (ултразвук изследване на коремните органи) - за основна диагноза.
  • Компютърна психометрия - злато стандартен; много отнема време в сравнение с честотата на трептене.
  • Анализ на честотата на трептене
    • Много точна форма на диагноза с висока чувствителност
    • Съществува корелация между критичната честота на трептене и тежестта на чернодробна енцефалопатия: човешкото око може да възприема трептене само под честота от приблизително 39 Hz. В контекста на чернодробна енцефалопатия, критичната честота на трептене (CFF / критична честота на трептене) е намалена.

По избор диагностика на медицински изделия - в зависимост от резултатите от историята, физическо изследване и задължителни лабораторни параметри - за диференциално диагностично изясняване.

  • Компютърна томография от череп (черепна CT, черепна CT или cCT) - за изключване на апоплексия (удар) при пациенти в кома.
  • Енцефалограма (ЕЕГ; запис на електрическата активност на мозъка) [трифазни вълни (етапи II и III на чернодробната енцефалопатия) или делта активност (етап IV)]