Чернодробна енцефалопатия: усложнения

Следват основните заболявания или усложнения, за които може да допринесе чернодробната енцефалопатия (HE):

Черен дроб, жлъчния мехур и жлъчните пътища - панкреас (панкреас) (K70-K77; K80-K87).

  • Кома hepaticum (чернодробна кома).

Психика - нервна система (F00-F99; G00-G99)

  • Делирий (остро объркване)
  • Мозъчен оток (подуване на мозъка)