Възпаление на сърдечните мускули (миокардит): Хирургична терапия

В случаите на терминал сърце отказ вторичен за миокардит, временна механична сърдечна подмяна или сърдечна трансплантация (съкратено HTX; английска сърдечна трансплантация) може да се наложи да се обсъжда в краен случай.