Възпаление на сърдечните мускули (миокардит): Усложнения

Следват най-важните заболявания или усложнения, които могат да бъдат причинени от миокардит (възпаление на сърдечния мускул):

Сърдечно-съдови нарушения (I00-I99).

Симптоми и необичайни клинични и лабораторни находки, които не са класифицирани другаде (R00-R99).

още

  • Висока 10-годишна смъртност (смъртност) от вируси миокардит: близо 40% от засегнатите пациенти са починали през следващите 10 години, според анализ на германски кардиолози. Прогностичните фактори са:
    • Откриване на некроза и области на фиброза чрез засилване на късния контраст, „късно засилване на гадолинума“ (LGE): това е свързано с двойно по-висок риск от смъртност (риск от смърт) в сравнение с незабележими пациенти: рискът от смърт от сърдечна (сърдечна) причина се увеличава пъти, а рискът от сърдечна смърт се е увеличил 3 пъти.
    • LGE + LVEF (фракция на изтласкване на лявата камера; фракция на изтласкване на сърцето) ≤ 40%: лоша преживяемост.