Възпаление на сърдечните мускули (миокардит): Класификация

През 1998 г. бяха установени критериите на Далас, позволяващи стандартизирана диагноза на миокардит чрез ендомиокарден биопсия (проби от тъкани, взети от вътрешната повърхност на сърце мускул (миокард)).

Първа ендомиокардна биопсия
Активен миокардит
  • Миоцитолиза (дезинтеграция на мускулни клетки) и некроза на миоцитите (смърт на мускулни клетки)
  • Лимфомоноцитен инфилтрат (патологичен:> 5 лимфоцити/ силно увеличение (400 пъти)).
  • Интерстициален оток (натрупване на течност (оток) в интерстициалното тъканно пространство).
Граничен миокардит
  • Само оскъден лимфоцитен инфилтрат без данни за некроза
Контролна биопсия
Постоянен миокардит
  • Продължава миоцит некроза и възпаление.
Намаляване на миокардита
  • Намаляване на лимфомоноцитния инфилтрат.
Излекуван миокардит
  • Без миоцитолиза и без миоцит некроза.
  • Няма лимфомоноцитна инфилтрация