Бекхендът с една ръка

Въведение Бекхендът с една ръка получава все по-голямо внимание в тениса през последните години. Поради удълженото махане с ръка, бекхендът с една ръка е естетически приятен, но и по-труден за игра от бекхенда с две ръце. Типични представители на бекхенд с една ръка са Роджър Федерер и Томи Хаас. Разлики в двуручния бекхенд в… Бекхендът с една ръка