Описание на движението бруст (техника на вълнообразуване)

Ако също се интересувате от други стилове на плуване и техните техники, посетете нашата тема за плуване Плувецът е почти в положение на плъзгане. Главата лежи между ръцете с оглед към пода на басейна. Краката са по -ниски от бедрата, за да инициират вълнообразното движение. Тялото лежи опънато ... Описание на движението бруст (техника на вълнообразуване)