Описание на движението на гръб

Дясната ръка е опъната и се гмурка във водата с ръба на ръката първо. Палецът сочи нагоре. По това време лявата ръка все още е под вода и е завършила подводното действие. Гледката е насочена към противоположния ръб на басейна. Тялото е опънато, но ... Описание на движението на гръб