EMS обучение

Обща информация EMS е съкращението за електромиостимулация, където „myo“ означава мускул. Следователно това е електрическа стимулация на мускула посредством токови импулси. Този метод в момента е много популярен в немските фитнес студия. Целта на EMS обучението е да изгаря мазнините и да изгражда мускули. Обучението по EMS може да се извърши ... EMS обучение

Изпълнение | EMS обучение

Изпълнение EMS обучението може да се извършва без гири или тежести. За извършването му обаче се изисква необходимото оборудване и опит, така че обучението се извършва главно в спортни зали. Спортистът може да използва огъване на коляното, лицеви опори и коремни преси в допълнение към текущите импулси, за да оптимизира резултата. Обикновено импулсите се извършват за ... Изпълнение | EMS обучение

Недостатъци | EMS обучение

Недостатъци Аспекти, които са посочени като предимство от една страна, но могат да се разглеждат и като недостатъци от друга. С цел увеличаване на мускулната маса, не винаги е разумно да се използват само леки и нежни методи на тренировка. Ако мускулната маса расте, човешката мускулна система за подпомагане също трябва да бъде ... Недостатъци | EMS обучение