Последици от мобинг в детството | Последици от мобинг

Последици от мобинга в детството Мобингът се провежда в детството често в пряка форма. Физическите нападения са много по -чести тук, отколкото при възрастни. Вербалните атаки и действия са по -малко фини и са предназначени главно за сплашване на жертвата. Това обаче изключително ограничава свободното развитие на съответното дете. В детството човек ... Последици от мобинг в детството | Последици от мобинг

Кои са типичните нарушители? | Последици от мобинг

Кои са типичните нарушители? Типичните извършители на тормоз често са хора, които имат фиксирана позиция в групата. Те излъчват самоувереност и често имат определена водеща позиция в групата. И в училище, и на работа има точно такива хора. Те стават извършители по различни причини. Те искат да символизират силата си, те ... Кои са типичните нарушители? | Последици от мобинг

Последици от мобинг

Въведение Мобингът е техническият термин за тормоз или психологически тероризъм на хора от хора от тяхното обкръжение. Целта на тормоза е да запази жертвата възможно най -малка или да я прогони, независимо дали от училище, работа или други институции. Жертвите на нападенията с тормоз често са хора, които ... Последици от мобинг

Последици от тормоза в училище | Последици от мобинг

Последици от тормоза в училище Тормозът играе важна роля в училище и се е превърнал в неразделна част от различни вътрешноучилищни образователни програми. Децата и юношите често все още нямат предвидливост, за да преценят правилно последиците от действията си. Тези нападения на жертвите обаче са равномерно драстични, които оставят ясни следи ... Последици от тормоза в училище | Последици от мобинг

Последици от мобинг на работното място | Последици от мобинг

Последици от мобинга на работното място Мобилността на работното място не е необичайна и често има сериозни последици за жертвите. Тормозът има различно измерение в зряла възраст, отколкото в училище. Тормозът, който се практикува, обикновено е по -фин, но по -систематичен и следователно по -ефективен. Чрез трудовото правоотношение извършителят и жертвата са ... Последици от мобинг на работното място | Последици от мобинг

Мобинг в началното училище

Определение В случай на мобинг, човек е тормозен дълго време от своите близки и изложен на психологически терор, с цел лицето да напусне съответната институция, било то училище или работно място. Въведение Жертвите на подобни осъдителни действия обикновено са хора, които не могат да се отличават в ... Мобинг в началното училище

Мобинг от учителите | Мобинг в началното училище

Моббинг от учителите Тормозът обикновено се практикува сред учениците в началното училище. Възможно е обаче да има разногласия между ученици и учители. Учителят е длъжен да действа професионално и да постави ученика на негово място в неговата или нейната образователна роля. Това може да се постигне чрез лични дискусии с ... Мобинг от учителите | Мобинг в началното училище

Правен иск | Мобинг в началното училище

Правни действия Много родители смятат, че стъпките, които са перфектни на правно ниво, са безполезни за непълнолетни нарушители - в този случай активни мобери. Този подход обаче е погрешен, тъй като важи и за мобинга: Родителите могат да се държат за децата си. Преди да се предприемат правни стъпки и да се потърси консултация с адвокат, ситуацията трябва първо ... Правен иск | Мобинг в началното училище

Мерки - какво можете да направите? | Мобинг в началното училище

Мерки - какво можете да направите? Трябва да се утвърди като естествено, че мобирането е предотвратено във всяка форма. Ситуацията трябва да бъде правилно оценена от родители и учители, така че да няма излишни обвинения от една страна и тероризиране на отделни деца или групи от друга. Ако дете дойде при него ... Мерки - какво можете да направите? | Мобинг в началното училище