Терапия на истерия

Терапия В известен смисъл терапията на истерията започва с първия контакт. Обикновено конверсионните нарушения се откриват едва след месеци и консултация с всички възможни специалисти. Причината за това често е, че подозрението, че страданието на пациента е „само психологическо“, кара лицето, което търси съвет, да не се чувства нито разбрано, нито взето ... Терапия на истерия