Какви са последиците от анорексията?

Въведение Хората с анорексия имат висок риск да причинят трайни увреждания на тялото и психиката си поради липсата на хранителни запаси и умственото увреждане на заболяването си. Този риск се увеличава с времето, през което анорексията остава нелекувана. Много от тези последици от болестта стават видими, когато засягат ... Какви са последиците от анорексията?

Какви последици има анорексията за работното място? | Какви са последиците от анорексията?

Какви последици има анорексията върху работното място? Анорексията често има положителен ефект върху представянето на съответното лице, поне първоначално, особено в училище или на работа. Това първоначално увеличение на производителността намалява след няколко седмици на недостиг на хранителни вещества и тялото и мозъкът вече не могат да работят правилно. Концентрация… Какви последици има анорексията за работното място? | Какви са последиците от анорексията?