Терапия на специфична тревожност

Въведение Терапията на фобия, в случая специфичната фобия, може да включва не само психотерапия, но и медикаментозно лечение (медикаменти срещу тревожност). Ако се използва лекарство, често се предписва „антидепресант“ или в редки случаи „анксиолитик“ (облекчаващо тревожността). В допълнение към лечението с наркотици, има и други процедури, които могат да се използват ... Терапия на специфична тревожност

Свръхстимулация (масирана конфронтация, наводнение) | Терапия на специфична тревожност

Свръхстимулация (масажирана конфронтация, наводнение) Предположението за тази процедура е, че засегнатото лице губи своите страхове само като се сблъсква многократно със ситуацията, натоварена с тревожност, и по този начин осъзнава, че ситуацията няма сериозни последици. Засегнатото лице е изправено директно срещу силния спусък на страх без бавен подход. Преди ... Свръхстимулация (масирана конфронтация, наводнение) | Терапия на специфична тревожност